Hòm thư Windows Live Hotmail

Technorati Tags: ,,

Đã đăng ký hòm thư @ngohaibac.net ở Windows Live. Khi sử dụng hòm thư ở Windows Live, thì đó chính là Windows ID để sử dụng các dịch vụ khác rất hữu dụng như SkyDriver ( lưu trữ 5G ), hòm thư Hotmail, Family Safety, Office Live,.. Đặc biệt là giao diện khá đẹp, bạn có thể quản lý nhiều account Windows Live Hotmail chỉ cần đăng nhập một lần.

Hiện tại mình cũng đang dùng Windows Live Writer để viết bài cho blog. Thấy thật là hữu dụng. Giao diện đẹp, dễ trình bày.

Để đăng ký dịch dụ Windows Live Hotmail cho domain của bạn tại: Domains Live. Bây giờ mọi thành viên có thể đăng ký dùng hòm thư @ngohaibac.net rồi.

Để quản lý các thư của bạn, bạn có thể dùng Windows Live Mail hoặc Outlook.

Tuy nhiên để sử dụng Outlook 2007 hoặc với hòm thư ở Windows Live chúng ta cần download Outlook Connection. Cách cài đặt như bình thường, khi cài xong nó sẽ hỏi username và password để đăng nhập vào hòm thư.

Chi tiết: http://office.microsoft.com/en-us/outlook/HA102218231033.aspx

Windows Live Mail (có kèm theo nhiều ứng dụng khác như Windows Live Writer, Family Satety,.. )

{ 2 comments… add one }
 • domita March 5, 2009, 9:44 am

  Mình thấy SkyDriver của mình là 25G chứ đâu chỉ lưu trữ 5G (SkyDriver)

  Share Files Anywhere You’re Online, 24/7

  Store, access, and share your files with friends or co-workers, from anywhere online. Free 25 GB online storage means you can easily get to your stuff with just a few quick clicks.

  You’ve already signed in so you have instant access to the Windows Live online services.

  Top features

  * Hefty storage With 25 GB of free, password-protected online storage, you’ve got the freedom to share large photos, files, and documents.
  * Photos SkyDrive now does a great job with your photos, including large previews, thumbnail views of your photos, captions, and comments.
  * Personal folders With personal folders, you can keep your files online and access them with virtually any Web-enabled computer or mobile device — whether it’s yours, a friend’s, or a public computer

  Reply
  • ngohaibac March 5, 2009, 10:25 am

   Bài đó mình viết lâu rồi nhé :d . Có bài viết cập nhật là nó cho 25GB rồi mà.

   Reply

Leave a Comment