Viết LaTeX - Sơ lược về quá trình biên dịch

Photobucket

Hình trên miêu tả mối quan hệ giữa mã nguồn LaTeX (TeX) và các định dạng mà ta có thể có từ các mã nguồn này.

Màu xanh trên các mũi tên là các câu lệnh bạn phải dùng để có được các định dạng file tương ứng. Như pdftex để dịch từ mã nguồn TeX sang file .pdf, ... Như vậy, chúng ta có nhiều câu lệnh pdftex, pdflatex, latex, tex, pdf2ps, ps2pdf, dvi2ps, dvipdfm (phiên bản nâng cấp của dvipdf).

Vậy để có định dạng file mong muốn, ta chỉ cần có trình biên dịch tương ứng là ok.

Một vài chú ý nên biết:

  1. Mã nguồn LaTeX chỉ là tổng hợp các macro của TeX, nếu mình biên dịch các mã nguồn TeX bằng các trình dịch LaTeX thì ok (như pdflatex), nhưng biên dịch mã nguồn LaTeX bằng các trình dịch TeX (như pdftex) thì không được, sẽ nhận được rất nhiều lỗi.
  2. DVI là định dạng ban đầu rất cũ (không hỗ trợ hyperlinks, ...) khi phát triển LaTeX, PDF là định dạng tốt hơn nhiều. Một điều dễ hiểu là càng qua nhiều trình dịch thì chất lượng của đầu ra lại giảm đi một chút, nên từ mã nguồn La(TeX) trực tiếp ra file PDF thì chất lượng tốt hơn là đi vòng vèo, ra file DVI rồi lại ra PDF (nó bị ngu 2 lần, ví dụ cái hyperlink làm sao mà hỗ trợ trong file .pdf tạo ra được). Như vậy pdftex hoặc pdflatex là quá đủ rồi, đừng có mà dịch ra file .dvi làm gì cả.

Cố lên nào.

{ 1 comment… add one }
  • pregnancy pilates dvd May 21, 2010, 5:16 pm

    This post seems to upward being miraculous. I’ll perfectly utilize this publish for my work and end up being really helpful to individuals significantly like me. Many thanks.

    Reply

Leave a Comment