Viết LaTeX - chuẩn bị trình biên soạn và trình dịch

Tối thiểu, cần có các chương trình để sửa đổi LaTeX là trình biên soạn, trình dịch và trình xem DVI.

Trình biên soạn

Thực tế thì có thể dùng trình biên soạn đơn giản tương tự như notepad để sửa đổi các file LaTeX nhưng nên dùng các trình LaTeX editor thì sẽ có lợi hơn nhiều bởi sự hỗ trợ, sự thân thiện, ... của các chương trình này.

Trên Windows, có 2 trình biên soạn là Texmaker hoặc TeXnicCenter là các trình biên soạn LaTeX miễn phí, mã nguồn mở và phổ biến nhất.

Trên hệ thống Unix cũng như Mac OS X, thì các trình biên soạn như Emacsen, gvim là môi trường TeX rất mạnh. Ngoài ra, TexmakerKile là các môi trường phát triển LaTeX rất thân thiện.

Bản thân đang dùng Ubuntu, thử dùng trình Texmaker và Kile (cài đặt từ Synaptic hoặc biên dịch từ mã nguồn của nó, mình khoái biên dịch lại hơn).

Download và hướng dẫn cài đặt Texmaker tại đây

Còn thằng Kile là bản trên KDE vào đây Khi biên dịch nhớ cài QT trước. Cách biên dịch vẫn như bình thường với các mã nguồn khác (chạy ./configure sau đó chạy make, rồi make install).

Trình dịch (LaTeX binaries and style sheets)

Có thằng MiKTeX cho Windows, teTeX cho Unix/Linux và teTeX cho Mac OS X.

Trình đọc file DVI

DVI viewer là trình để xem và in kết quả sau khi dịch. Thông thường, mặc định nó đi kèm theo các trình editor hoặc là các bản phân phối binary rồi.

Ubuntu thì mình dùng Okular là trình xem các file .pdf, .dvi, ... rất hay trên KDE.

Nếu có nhã hứng, nghịch ngợm thì vào thẳng site http://www.tug.org/texlive và download mã nguồn teTeX về để tự dịch. Xông vào đây đọc cách cài đặt TeX Live 2008

{ 3 comments… add one }
 • QUang Nam September 28, 2011, 6:42 pm

  $ A \oplus B = (A \backslash B) \cup (B \backslash A)=(A \cup B) \backslash (A \cap B) $;

  We have: $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$

  $ \iff \begin{cases} (A \oplus B) \oplus C \subset A \oplus (B \oplus C)\\ (A \oplus B) \oplus C \supset A \oplus (B \oplus C) \end{cases} $.

  ….$\LaTeX$

  Reply
 • QUang Nam September 28, 2011, 6:43 pm

  [tex] A \oplus B = (A \backslash B) \cup (B \backslash A)=(A \cup B) \backslash (A \cap B) [/tex];

  We have: [tex](A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)[/tex]

  [tex] \iff \begin{cases} (A \oplus B) \oplus C \subset A \oplus (B \oplus C)\\ (A \oplus B) \oplus C \supset A \oplus (B \oplus C) \end{cases} [/tex]

  Reply

Leave a Comment