Truy cập phân vùng ext3 cho Windows 7, Vista, XP

Mình mới cài Windows 7 Ultimate mà tìm mãi mới ra được cái phần mềm để có thể truy cập tốt các phân vùng ext3 , ext2 của Linux trên Windows 7. Thực ra phần mềm này có thể cài đặt trên cả Windows XP, Vista.

Download tại: http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/

Khi cài đặt nên chọn chức năng cho phép ghi vào các phân vùng Ext3, Ext2 vì thỉnh thoảng nếu muốn có thể ghi dữ liệu vào thoải mái. Sau này vẫn có thể thay đổi được thành chỉ cho phép đọc mà thôi, nên cũng không lo lắng nếu chọn sai 🙂

Chú ý khi gán phân vùng của Linux với một tên ổ đĩa nào đó, nên chọn lựa chọn cuối cùng để mỗi lần Win khởi động thì phân vùng được tự động gán không cần phải làm gì cả.

Linux folder

Đặc điểm của phần mềm này khoái cái ở độ ổn định, phần mềm khác hồi dùng Windows XP gán được nhưng mà không truy cập được dữ liệu mà cứ bảo format hoặc là không thể gán được phân vùng có chứa thư mục root / được.

Chúc các bạn thành công.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment