Thông báo xóa các bài viết liên quan đến bản quyền

Chào các bạn.

Vì lí do bản quyền của các tài liệu mà mình đã post lên trong website này chưa được phép của tác giả nên mình đã delete toàn bộ các bài viết liên quan. Từ giờ sẽ không có chia sẻ link để download các phần mềm đó nữa. Bạn nào cần có thể liên hệ trực tiếp qua yahoo, mình sẽ gửi link cho download thoải mái. Nhưng đó chỉ là khi cần thiết, còn khuyến khích dùng phần mềm miễn phí hoặc có bản quyền.

Mình sẽ thay các bài viết này bằng các bài viết hướng dẫn khác có chất lượng hơn.

Chúc các bạn thành công.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment