Tăng dung lượng ổ cứng khi format ext3/ext4 trên Ubuntu

Tình hình là mới tậu vài ổ 1.5T của WD vài tháng trước, nhưng khi format xong bằng GParted cứ thấy kì kì là dung lượng sử dụng của nó rất kinh khủng lên tới 87GB. Lưu ý: ext4 đã được sử dụng rất rộng rãi, thể hiện ở tính ưu việt rõ rệt của nó so với các phiên bản trước đó, bảo mật hơn, tốc độ tốt hơn 🙂

Nguyên nhân của sự chiếm dụng này là hệ thống tự động dành 5% của filesystem cho các quá trình xử lý cấp cao của root hay superuser để tránh việc phân mảnh ổ cứng, và cho phép các deomons của hệ thống như sys-logd có thể tiếp tục hoạt động chính xác ngay cả khi mà các quá trình không được ưu tiên bị hạn chế không cho ghi vào filesystem.

sau khi format ổ cứng bằng GParted

Việc này chỉ cần thiết và hữu ích nếu là phân dùng dành cho root như /, nên các phân vùng khác để lưu trữ dữ liệu mà để thế này thì rất tiếc, nên chỉ còn cách là giảm phần trăm dành riêng cho phân vùng này xuống 0% để tiết kiệm tối đa.

Việc đầu tiên là cần xác định phân vùng cần thay đổi thông số:

sudo fdisk -l

Sau khi xác định được chính xác phân vùng này (ví dụ trong hệ thống của tôi là /dev/sdc1), hãy chạy lệnh sau để thay đổi:

sudo tune2fs -m 0 /dev/sdc1 

tune2fs dùng để thay đổi các tham số của các định dạng filesystem ext2, ext3, ext4. Để biết thêm chi tiết lệnh này, gõ:

man tune2fs

. Lưu ý, chạy lệnh trên không bị mất dữ liệu ổ cứng đâu, nên dù đã format lâu rồi, chạy lệnh đó vẫn có thể lấy lại phần dung lượng đã dành cho root khi ban đầu format.

Cuối cùng chỉ cần mount lại:

sudo mount -a

hoặc khởi động lại hệ thống là thấy kết quả ngay, tiết kiệm được gần 100GB:

dung lượng Hdd sau khi dùng lệnh tune2fs

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment