ST-LINK/V2 USB driver for Windows 8

Nếu sử dụng các evaluation kit của ST hay mạch ST-LINK/V2 thì sẽ gặp vấn đề khi sử dụng với Windows 8, Windows 8.1:

12-9-2013 10-42-44 PM

ST mới cập nhật driver dành cho ST-Link/V2 USB, chỉ cần down về và cài đặt là okie: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF259459#

 

 

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment