Privacy

Chào các bạn.

Mình thành lập website này với mục đích chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm với các bạn trẻ yêu thích điện tử, tin học, tự động hóa, ... do đó mình viết hoàn toàn không có mục đích thương mại nhưng theo một nguyên tắc rõ ràng, tôi khẳng định việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ một, nhiều hoặc toàn bộ nội dung các bài viết trong blog của tôi (bao gồm cả các góp ý của bạn đọc) phải được sử dụng cho mục đích phi lợi nhuận.

Nếu các đơn vị nào muốn sử dụng chúng cho mục đích thương mại, đặc biệt là các tờ báo mang tính chất thương mại, hợp pháp, yêu cầu phải liên hệ với tôi để được phép đăng lại.

Khi trích dẫn một phần hoặc toàn bộ bài viết (bao gồm cả các góp ý của bạn đọc) yêu cầu ghi rõ trích dẫn từ http://www.ngohaibac.net

Các bài viết của website có sử dụng nguồn của các website khác đều có trích dẫn sau mỗi bài viết.

Các tài liệu, phần mềm được chia sẻ có thể có yêu cầu bản quyền, tuy nhiên tôi nghĩ nên chia sẻ các công cụ đó cho sinh viên Việt Nam để học tốt hơn.

Chúc các bạn thành công.