[MF] Tài liệu lập trình Shell Unix

Đây là một số tài liệu hướng dẫn lập trình  Shell trên Linux:

  1. Mastering.UNIX.Shell.Scripting.pdf
  2. Unix Shell Programming, 3rd Edition.chm

Bạn nào có tài liệu gì hay về Linux xin gửi email về ngohaibac@gmail.com, mình sẽ cập nhật list này cho các bạn. Tất cả các ebook mình đều upload lên mediafire.com nên tiện lợi cho các bạn  Vietnam download.

Chúc các bạn thành công.

{ 1 comment… add one }

Leave a Comment