KeePassX - trình quản lý password đa hệ điều hành

Đang tìm phần mềm quản lý password hiệu quả mà chạy được đa hệ điều hành để khỏi băn khoăn khi chuyển đổi linh tinh. Cuối cùng tìm được thằng KeePassX cực kì thích. Cũng có tìm Password Gorilla được nhưng mà giờ nó hầu như không được tiếp tục phát triển nữa.

Homepage: http://www.keepassx.org/start/

Đặc điểm mình thấy khoái nhất ở phần mềm này là nó viết bằng QT nên giao diện đẹp, trên các hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux, .. thì giao diện hầu như không hề bị xấu đi tí nào cả. Đó là lợi thế của QT không thể bàn cãi được 😀 .

Download

Current SVN snapshot

Anonymous SVN access: https://keepassx.svn.sourceforge.net/svnroot/keepassx/
Browse SVN: https://keepassx.svn.sourceforge.net/viewvc/keepassx/

Source code

Compiling from source is the most flexible way to get working KeePassX binaries for your system. It works on all supported platforms and with many processors in different configurations like Linux/PowerPC or BSD/i386 etc, even if there are no precompiled packages available for these combinations.
Source code tarball v0.3.4

Linux

Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex)
DEB binary package v0.3.4 (x86)
DEB binary package v0.3.4 (x86_64)

Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)
DEB binary package v0.3.4 (x86)
DEB binary package v0.3.4 (x86_64)

openSUSE 11.1
RPM binary package v0.3.4 (x86)
RPM binary package v0.3.4 (x86_64)
1-Click Install v0.3.4

openSUSE 11.0
RPM binary package v0.3.4 (x86)
RPM binary package v0.3.4 (x86_64)
1-Click Install v0.3.4

Fedora 9
RPM binary package v0.3.4 (x86)
RPM binary package v0.3.4 (x86_64)

Fedora 8
RPM binary package v0.3.4 (x86)
RPM binary package v0.3.4 (x86_64)

Mac OS X

MacOS X 10.4 and 10.5
Binary package (PowerPC and Intel) v0.3.4

Packages for MacOS X 10.3 and older versions are not longer provided.

Windows

Binary bundle for Windows 2000, XP and Vista
ZIP bundle (x86) v0.3.4

All downloads

Files

Verify downloads

SHA-1 hashsums
MD5 hashsums
OpenGPG Signatures

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment