Giới thiệu về khóa học Global Engineer tại HCM

Đây là giới thiệu về chương trình Global Engineer tại SPKT HCM giúp trang bị kiến thức cho các sinh viên khi ra trường có khả năng tự tin làm việc tại các công ty nước ngoài, có khả năng giao tiếp tốt và trình bày ý tưởng, giúp cải tiến cách làm việc nhóm, kĩ năng mềm, ...

Thông qua các bài giới thiệu sẽ học được khá nhiều về kĩ năng trình bày vấn đề và nói tiếng Anh.

Bao gồm 4 bài giới thiệu:

  • Part 1: The introduction from Dr. Ba-Hai Nguyen, UTE, Vietnam
  • Part 2: The introduction from Prof. Jeff Gross, ASU, US
  • Part 3: The introduction from Dr. Van-Khoi Le, HEEAP Vietnam
  • Part 4: The introduction from Dr. Ngoc-Dam Tran, UTE, Vietnam

Part 1: Global Engineer - Introduction by Dr. Ba-Hai Nguyen, giảng viên trường ĐH SPKT HCM

YouTube Preview Image

Các bài khác tiếp tục được cập nhật.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment