Cài đặt Xilinx ISE trên Ubuntu

Chào các bạn.

Nay mới được mua cái KIT Spartan 3E nên quyết định cài phần mềm Xilinx ISE trên Ubuntu dùng cho sướng :D. Nhưng sẽ bắt gặp một số vấn đề nhỏ, nếu ai gặp vấn đề gì thì có thể comment ở đây mình sẽ giúp.

Cách cài đặt phần mềm Xilinx ISE thì rất là đơn giản. Dùng lệnh cd chuyển đến thư mục chứa ISE Setup. Chạy lệnh sau:

./setup

Chú ý: Nếu bạn cài đặt Xilinx ISE ở thư mục ngoài thư mục /home/user_name thì bạn phải dùng quyền root để cài, bởi vì chương trình cần phải tự tạo nhiều thư mục con mà.

sudo ./setup

Thế là làm theo trình tự tương tự như trong Windows cứ next, next thôi. Nếu gặp lỗi thiếu thư viện hay gì đó thì search thư viện đó trong Synaptic để cài đã rồi lại chạy lại lệnh đó.

Link tham khảo về Xilinx ISE trên Ubuntu: https://help.ubuntu.com/community/XilinxISE

Quan trọng nhất là làm sao để có thể dùng được USB Cable. Sau khi tìm kiếm và thư nghiệm thì đã thành công nên truyền lại cho các bạn. Website trên có hướng dẫn cho một số cable khác nữa, nhưng mình chỉ tạm thời quan tâm đến USB Cable nên viết về nó thôi.

Các bạn có thể tự tham khảo tại đây: http://www.rmdir.de/~michael/xilinx/ .Mình chỉ tóm tắt các ý cần làm.

Tạo file libusb-driver.rules trong thư mục /etc/udev/rules.d/ với nội dung như sau:

ACTION=="add", BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="03fd", MODE="666"

Tiếp tục làm theo hướng dẫn:

  1. If you have no /etc/udev/rules.d/xusbdfwu.rules file, copy it from
       /path/to/ISE/bin/lin/xusbdfwu.rules to /etc/udev/rules.d/xusbdfwu.rules
  2. Install the package containing /sbin/fxload from your linux distribution.
       It is usually called "fxload"
  3. copy the files /path/to/ISE/bin/lin/xusb*.hex to /usr/share/
  4. restart udev and re-plug the cable

Download thư viện tại đây Sau đó, đọc readme . Sau đó, dùng lệnh make để dịch ra. Rồi copy các file thư viện libusb-driver.so vào một thư mục nào đó.

Để khởi động ISE và đồng thời có thể chạy để download file xuống KIT Spartan3E thì dùng lệnh sau:

LD_PRELOAD=/path/libusb-driver.so /path_to_Xilinx/bin/lin/ise

Mình thì ghi lệnh này vào một file rồi cho nó thuộc tính executable rồi chạy = terminal để khỏi phải nhớ gì cả :D.

Chúc các bạn thành công.

{ 10 comments… add one }

Leave a Comment