Cài đặt Pidgin 2.5.3 cho Ubuntu 8.10 (Intrepid)

Homepage:http://www.pidgin.im/

Mấy hôm dùng bản 2.5.2 trên Ubuntu 8.10, thỉnh thoảng nó cứ tự tắt mà chẳng hiểu sao, có lẽ có xung đột hoặc có bug gì đó. Nên dịch lại mã nguồn của nó, nâng cấp lên bản 2.5.3 xem có tốt hơn không nào.

Download mã nguồn: http://downloads.sourceforge.net/pidgin/pidgin-2.5.3.tar.bz2

Giải nén file pidgin-2.5.3.tar.bz2 rồi vào trong thư mục đó để cài đặt:

tar xfv pidgin-2.5.3.tar.bz2

cd pidgin-2.5.3

./configure

make

sudo make install

Chú ý: đoạn configure nếu nó báo thiếu cài đặt gói nào thì dùng apt-get install để cài gói thiếu đó là được. Lưu ý, biên dịch thằng này cần cài thêm rất nhiều gói *dev đó.

Mọi khi không quan tâm đến trang chủ của nó, khi vào tab Plugin thấy có nhiều plugin hay phết: http://developer.pidgin.im/wiki/ThirdPartyPlugins như gói NateOn để chát với mạng của Hàn Quốc, ...

Mấy cái này tự tìm hiểu và cài đặt, sẽ rất thú vị đây.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment