Cài đặt một file .bin trong Ubuntu 8.04 LTS

Chào các bạn.

Để cài đặt một file .bin trong Ubuntu OS chúng ta làm như sau:

Mở Terminal lên dùng lệnh cd để chuyển đến thư mục chứa file .bin đó. Sau đó dùng lệnh chmod để set quyền sử dụng file này:

Code:
chmod a+x name_of_file.bin

Sau đó tiến hành cài đặt bằng lệnh:

Code:
sudo ./name_of_file.bin

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo: How do I install a .bin file?

{ 1 comment… add one }
  • Cao Quan June 2, 2013, 3:23 pm

    Cam on anh, nho bai viet nay cua anh ma e da cai duoc 1 phan mem dau tien bang terminal!

    Reply

Leave a Comment