Cài đặt Labview 8.5 cho Ubuntu 8.04 LTS

Chào các bạn.

Sáng nay vừa cài xong Labview 8.5 cho Ubuntu nên hướng dẫn lại cho các bạn khỏi bỡ ngỡ :D.

Đầu tiên download bản Labview 8.5 cho Linux đã nào:

Link download

Sau đó, mình search tìm kiếm cách cài đặt Labview thì thấy các file tải về không có file install hay setup gì cả. Sau một hồi thì tìm ra nên copy liền bản gốc cho các bạn. Hướng dẫn này là cách cài bản 8.2 cho Ubuntu 7.10 nhưng giống với Ubuntu 8.04 (chỉ thay 8.2 thành 8.5 thôi)

Installing LabVIEW 8.2 under Ubuntu 7.10

The problem with installing LabVIEW 8.2 under Ubuntu is that it is distributed using .rpm (Red Hat Package Managment) files rather than Ubuntu's native .deb (Debian) format. This can be overcome using alien, as described below.

1. Open a terminal (Applications > Accessories > Terminal)

2. Make a temporary directory in your home folder:

Code:
mkdir ~/LV8pkg

3. Copy all .rpm files from CD main directory to a directory on the hard disk, e.g.:

Code:
cp /media/cdrom0/*.rpm ~/LV8pkg

4. Update apt:

Code:
sudo apt-get update

5. Install alien, libdb1-compat, and libosmesa6:

Code:
sudo apt-get install alien libdb1-compat libosmesa6

6. Navigate to the .rpm files on your hard drive:

Code:
cd ~/LV8pkg

7. Use alien on the .rpm files (each line is a separate command - the terminal's paste hotkey is <CTRL><SHIFT><V>):

Code:
sudo alien -k labview82-appbuild_8.2-1_i386.rpm
sudo alien -k --scripts labview82-core-8.2-1.i386.rpm
sudo alien -k --scripts labview82-desktop-8.2-1.i386.rpm
sudo alien -k labview82-examples-8.2-1.i386.rpm
sudo alien -k labview82-help-8.2-1.i386.rpm
sudo alien -k labview82-pro-8.2-1.i386.rpm
sudo alien -k labview82-ref-8.2-1.i386.rpm
sudo alien -k --scripts labview82-rte-8.2-1.i386.rpm
sudo alien -k labview82-vxi-8.2-1.i386.rpm
sudo alien -k --scripts labview-rte-aal-1.1-1.i386.rpm
sudo alien -k --scripts niexfinder-base-1.0-7.i386.rpm
sudo alien -k --scripts niexfinder-labview82-1.0-7.i386.rpm
sudo alien -k --scripts niwebpipeline20_dep-2.0-5.i586.rpm

The conversion procedure will take a while. Note that one of the 'niexfinder' commands may give an error about not being able to find the 'finder' directory, but this does not seem to affect the conversion.

8. Install each of the generated .deb files separately (again, each line is a separate command - the order is irrelevant):

Code:
sudo dpkg -i labview82-appbuild_8.2-1_i386.deb
sudo dpkg -i labview82-core-8.2-1.i386.deb
sudo dpkg -i labview82-desktop-8.2-1.i386.deb
sudo dpkg -i labview82-examples-8.2-1.i386.deb
sudo dpkg -i labview82-help-8.2-1.i386.deb
sudo dpkg -i labview82-pro-8.2-1.i386.deb
sudo dpkg -i labview82-ref-8.2-1.i386.deb
sudo dpkg -i labview82-rte-8.2-1.i386.deb
sudo dpkg -i labview82-vxi-8.2-1.i386.deb
sudo dpkg -i labview-rte-aal-1.1-1.i386.deb
sudo dpkg -i niexfinder-base-1.0-7.i386.deb
sudo dpkg -i niexfinder-labview82-1.0-7.i386.deb
sudo dpkg -i niwebpipeline20_dep-2.0-5.i586.deb

9. You can now close the terminal:

Code:
exit

10. LabVIEW should now appear under Applications > Programming > LabVIEW 8.2

11. You may have to point LabVIEW at your web browser when attempting to find examples. If you are using Firefox it will be located at /usr/bin/firefox

One thing is that the two packages in your list (niexfinder-base, niexfinder-labview) also give errors in the dpkg install step. The NI Example Finder seems to work fine though.

Nguồn: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=726092

Chúc các bạn thành công.

{ 6 comments… add one }
 • Phan Công Thịnh October 15, 2008, 7:33 pm

  Anh có thể cho em xin soft PID control toolkit với. em đang thật sự cần, em down trên mạng nhưng rapidshare cứ báo lỗi hoài nên em hết cách.
  Xin cám ơn anh.anh có thể gởi mail cho em hoặc gởi trên megaupload càng tốt.

  Reply
 • Huynh Thanh tuy November 2, 2008, 9:03 pm

  Tui đã làm theo các bước trên như anh đã chỉ rồi nhưng sao vào trong phần programming thì không thấy Labview đâu hết, các bước chạy đều OK hết, sao không thấy vậy mình phải vào đâu để chạy labview vậy anh.

  Reply
 • Toan March 18, 2009, 4:38 pm

  Tôi đã cài đặt thành công nhưng không nhập dc text từ bàn phim là sao vậy?

  Reply
  • ngohaibac March 19, 2009, 4:48 pm

   Bạn không nhập được text khi dùng Labview hay là không gõ được bàn phím sau khi cài Labview ?

   Reply
 • nguyen huu tuyen September 12, 2010, 6:22 pm

  anh bac oi! trong cai link phai download toan bo a?em thay nhieu qua…?

  Reply

Leave a Comment