Các video giới thiệu về Mind Mapping bởi Tony Buzan

Hôm trước có trích dẫn bài viết hay về Lập bản đồ tư duy (Mind mapping), hôm nay mình xin post vài video giới thiệu về Mind Mapping bởi người sáng lập ra Mind Mapping là Tony Buzan.

Các video được tạo bởi imindmap, công cụ Mind Mapping official.

The Rules of Mind Mapping

http://www.imindmap.com/videos/Flash/mindmaprules2.flv

The Power of Mind Mapping - Using both sides of the Brain

http://www.imindmap.com/videos/Flash/both%20sides%20of%20the%20brain2.flv

Tony Buzan - Using Mind Mapping

http://www.imindmap.com/videos/Flash/tony%20mindmaps.flv

Maximise The Potential of Your Brain - Tony Buzan Talks About Mind Mapping

http://www.imindmap.com/videos/Flash/MaximiseYourPotential.flv

Tony Buzan Introduces iMindMap – The first official Mind Mapping software tool

http://www.imindmap.com/videos/Flash/TonyBuzanIntroducesiMindMap.flv

How to Mind Map using iMindMap

http://www.imindmap.com/videos/Flash/HowToMindMap.flv

Chúc các bạn thành công.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment