[C002] Kỹ thuật lập trình C trung cấp

Đây là khóa học Lập trình C trung cấp được tổ chức tại Hocdelam Group

Tóm tắt khóa học

 • Khóa học : Lập trình lập trình C trung cấp
 • Thời gian đào tạo: 4 tiếng
 • Giảng viên: Ngô Hải Bắc
 • Email: ngohaibac@hocdelam.com
 • Website: http://www.ngohaibac.net

Ngôn ngữ lập trình C

 • C là ngôn ngữ lập trình tương đối nhỏ gọn, vận hành gần với phần cứng (gần hơn với ngôn ngữ Assembly) , thích hợp trong các ngành kĩ thuật như điện, điện tử, công nghệ thông tin, ...
 • C là ngôn ngữ chủ yếu để lập trình cho vi điều khiển như PIC, AVR, 8051, Ti, ... trong các ngành điện tử, điều khiển tự động, ...

Xem thêm về C language hoặc Ngôn ngữ lập trình C

Mục tiêu của khoá học

Khóa học tập trung đến các kiến thức nâng cao hơn khóa căn bản như con trỏ, kiểu cấu trúc (Structures), ...

Đối tượng tham gia khoá học

Các khóa học NÊN học trước khóa học này

Để có thể học khoá học hiệu quả học viên cần hiểu và thực hiện tốt các kĩ năng, kiến thức được đề cập tại khóa học C001.

Đăng ký khóa học

Đọc thêm

Đề cương

Ngày 1 (2 tiếng)

Con trỏ và mảng

 • Con trỏ và địa chỉ
 • Con trỏ và biến của hàm
 • Con trỏ và mảng
 • Các phép toán toán học về địa chỉ
 • Con trỏ kí tự và hàm
 • Mảng con trỏ, con trỏ của con trỏ
 • Mảng đa chiều
 • Khởi tạo mảng con trỏ
 • Con trỏ và mảng đa chiều
 • Các tham số của các lệnh command (dùng trong DOS, Terminal)
 • Con trỏ tới hàm
 • Các khai báo phức tạp

Cấu trúc (Structures)

 • Căn bản về cấu trúc
 • Kiểu cấu trúc và hàm
 • Mảng của cấu trúc
 • Con trỏ tới cấu trúc
 • Typedef
 • Unions
 • Bit-fiels

Ngày 2 (2 tiếng)

Input và Output

 • Truy cập File: đọc và ghi file
 • Line input và Output
 • Các hàm khác

Bài tập và thảo luận

Học thế nàoPhương pháp đào tạo trực tuyến chung

Việc học được thực hiện sao cho quá trình dạy và học tương tự như việc học tại giảng đường kết hợp phòng thí nghiệm theo mô hình các phòng Lab tại các nước phát triển.

 • Giảng viên: Giảng bài trực tiếp qua skye, hoặc yahoo messenger. Bài giảng (presentation slides) được trình bày thông qua màn hình của bạn do vậy bạn sẽ quan sát bài giảng trực quan như đang đứng trước tấm bảng trong lớp học.
 • Học viên: Được tự do sáng tạo, tự tay mình làm các mô phỏng thí nghiệm ngay trong các buổi học dưới sự hướng dẫn, định hướng của giảng viên. Khi gặp khó khăn giảng viên sẽ thực hiện lại động tác ngay trên máy của học viên đễ người học tiện quan sát và làm lại cho tới khi thành công.
 • Bài tập được giao sau khoá học, giúp đánh giá kết quả học tập của từng buổi học.
 • Người học gửi ý kiến đóng góp cải tiến quá trình dạy và học sau mỗi buổi học, nhằm các khoá học luôn được đổi mới, sáng tạo và hấp dẫn, hiệu quả hơn đối với học viên.

Chuẩn bị

Chuẩn bị chung

Chuẩn bị riêng dành cho khóa học

Hỗ trợTài liệu tham khảo

Các website về C tutorials:

Tham khảo về các biến, các kiểu dữ liệu, cú pháp các hàm. (Kiến thức này cần được quan tâm đặc biệt)

Các khóa học nên học sau khoá học này

 • Lập trình C trung cấp
 • Lập trình PIC căn bản
 • Lập trình AVR căn bản

Ý kiến học viên

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment