[C001] Kỹ thuật lập trình C căn bản

Đây là khóa học C001 được tổ chức tại Hocdelam Group.

Tóm tắt khóa học

 • Khóa học : Kỹ thuật lập trình C căn bản
 • Thời gian đào tạo: 4 tiếng
 • Giảng viên: Ngô Hải Bắc
 • Email: ngohaibac@hocdelam.com
 • Website: http://www.ngohaibac.net

Ngôn ngữ lập trình C

 • C là ngôn ngữ lập trình tương đối nhỏ gọn, vận hành gần với phần cứng (gần hơn với ngôn ngữ Assembly) , thích hợp trong các ngành kĩ thuật như điện, điện tử, công nghệ thông tin, ...
 • C là ngôn ngữ chủ yếu để lập trình cho vi điều khiển như PIC, AVR, 8051, Ti, ... trong các ngành điện tử, điều khiển tự động, ...

Xem thêm về C language hoặc Ngôn ngữ lập trình C

hdl_076

Mục tiêu của khoá học

Khoá học này cung cấp cho học viên tổng quan về ngôn ngữ C, các khái niệm cơ bản, ... để học viên có thể chuyển sang viết các ứng dụng sử dụng ngôn ngữ C như lập trình cho vi điều khiển, làm các ứng dụng nhỏ đơn giản.

Đối tượng tham gia khoá học

Để có thể học khoá học hiệu quả học viên cần biết các kĩ năng Tin học căn bản như gõ máy tính, cài đặt các phần mềm đơn giản.

Đăng ký khóa học

Đọc thêm

Đề cương

Ngày 1 (2 tiếng)

Giới thiệu về ngôn ngữ C

 • Lịch sử của ngôn ngữ C
 • C trên Windows và thử nghiệm với DevC
 • C trên Linux (Ubuntu) và thử nghiệm GNU CPP
 • Trình biên dịch ?

Những bước đi đầu tiên

 • Hello World
 • Nhập chương trình
 • Biên dịch và chạy chương trình "Hello World"
 • Cùng phân tích chương trình Hello World
 • Bài tập đầu tiên
 • Đáp án

Các kiểu, các phép toán

 • Tên biến
 • Các kiểu dữ liệu và kích thước từng kiểu
 • Hằng số (constant)
 • Khai báo
 • Các phép toán số học
 • Các phép toán logic AND, OR, ...
 • Chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Các phép gán
 • Phép gán có điều kiện
 • Thứ tự ưu tiên của các phép toán

Ngày 2 (2 tiếng)

Control Flow

 • Các câu lệnh và các khối (blocks)
 • Cấu trúc If - else
 • Cấu trúc Else-If
 • Switch
 • Loops - while
 • Loops - For
 • Loops - Do - While
 • Break và Continue
 • Lệnh nhảy Goto và nhãn

Hàm và cấu trúc chương trình

 • Căn bản về hàm
 • Hàm trả về kiểu khác số nguyên
 • Biến toàn cục
 • Scope rules
 • Header rules
 • Biến static
 • Biến register
 • Cấu trúc của các blocks
 • Khởi tạo

Input & Output

 • Vào/ra chuẩn
 • Xuất dữ liệu có định dạng: Printf
 • Vào dữ liệu có định dạng: Scanf

Học thế nàoPhương pháp đào tạo trực tuyến chung

Việc học được thực hiện sao cho quá trình dạy và học tương tự như việc học tại giảng đường kết hợp phòng thí nghiệm theo mô hình các phòng Lab tại các nước phát triển.

 • Giảng viên: Giảng bài trực tiếp qua skye, hoặc yahoo messenger. Bài giảng (presentation slides) được trình bày thông qua màn hình của bạn do vậy bạn sẽ quan sát bài giảng trực quan như đang đứng trước tấm bảng trong lớp học.
 • Học viên: Được tự do sáng tạo, tự tay mình làm các mô phỏng thí nghiệm ngay trong các buổi học dưới sự hướng dẫn, định hướng của giảng viên. Khi gặp khó khăn giảng viên sẽ thực hiện lại động tác ngay trên máy của học viên đễ người học tiện quan sát và làm lại cho tới khi thành công.
 • Bài tập được giao sau khoá học, giúp đánh giá kết quả học tập của từng buổi học.
 • Người học gửi ý kiến đóng góp cải tiến quá trình dạy và học sau mỗi buổi học, nhằm các khoá học luôn được đổi mới, sáng tạo và hấp dẫn, hiệu quả hơn đối với học viên.

Chuẩn bị

Chuẩn bị chung

Chuẩn bị riêng dành cho khóa học

Hỗ trợTài liệu tham khảo

Các website về C tutorials:

Tham khảo về các biến, các kiểu dữ liệu, cú pháp các hàm. (Kiến thức này cần được quan tâm đặc biệt)

Các khóa học nên học sau khoá học này

 • Lập trình C trung cấp
 • Lập trình PIC căn bản
 • Lập trình AVR căn bản

Ý kiến học viên

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment